Uppsatsen- Adrenalin

Adrenalin

Inledning:

Adrenalin är ett (stress)hormon som produceras i binjurarna. Adrenalin transporteras i blodet och ökar kroppens prestationsförmåga, dock väldigt kortsiktigt. Då adrenalin utsöndrats ökar kroppens förmåga att t.ex. fly och att slåss.

Adrenalin kan utsöndras vid yttre hot, rädsla, hårt fysiskt arbete, stress eller ilska. Då adrenalin utsöndras ökar kraften i hjärtslagen och därmed pulsen. Anledningen till att man kan bli något starkare/snabbare beror på att blodflödet till musklerna och skelettet ökar (medan det minskar till övriga organ). Luftrören vidgas och andningen blir snabbare. Socker och fetthalten i blodet ökar pga. ökad nedbrytning av glykogen i levern.

Adrenalin är även en neurotransmittor, en molekyl som förmedlar en nervsignal från en nervcell till en annan nervcell i nervsystemet. Det var polacken Napoleon Cybulski som 1895 upptäckte adrenalin. Adrenalin kan användas som läkemedel och kan ges vid astmaanfall, hjärtstillestånd och vid allergiska reaktioner.

Adrenalin utsöndras vid extremsporter, såsom fallskärmshoppning och bungy jump t.ex.

Struktur:      

Adrenalin har summaformeln C9H13NO3. Adrenalin har flera funktionella grupper, 3 OH-grupper, en aminogrupp och en bensenring.

Slutsats: Vissa upplever adrenalin som en drog och utsätter kroppen för farliga situationer bara för att få känna ”adrenalin-rushen”. Det finns många företag som tjänar pengar på andra människors sug efter adrenalin. Sådana människor som är beroende av adrenalin kallas för ”adrenaline junkies” och använder adrenalin istället för någon annan drog. Så adrenalin kan i värsta fall leda till död. Dock kan nog de flesta människor, även jag, utsätta sig frivilligt för sådana situationer för att känna kicken av adrenalin, skidåkning t.ex. eller bara att kolla på skräckfilm. Det är när man tar behovet av adrenalin till överdrift som det blir farligt, men adrenalinrusher i liten mängd är bara något de flesta människor verkar uppskatta.

Länkar:

http://sv.wikipedia.org/wiki/Neurotransmittor

http://www.ne.se/enkel/adrenalin

http://sv.wikipedia.org/wiki/Adrenalin

http://en.wikipedia.org/wiki/Epinephrine

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Aceton

Acetons strukturformel:   

Funktionella grupper: en ketogrupp

 Egenskaper: Aceton är en keton, och är en  färglös vätska i rumstemepratur. Aceton är mycket brandfarligt, men inte så skadligt för miljön, då det  bryts ner. Dock räknas det som farligt avfall och ska heslt inte slängas i sopor eller ner i avloppet. Aceton är vattenlösligt i alla proportioner.

Förekomst och effekt: Aceton används i lösningsmedel, då det löser upp exempelvis nagellack. Aceton används också i färger och i lim tex. Även kroppen producerar små mängder aceton vid förbränning av fett.

källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Aceton

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Butansyra

butansyra/smörsyra har strukturformeln:Strukturformel

Funktionella grupper: En karboxylgrupp.

Egenskaper: n-butansyra har trivialnamnet smörsyra och är i rumstemperatur en trögflytande vätsla med mycket obehaglig lukt. Med sina 4 kolatomer är smörsyran den minsta fettsyran.

 Förekomst: Smörsyra bildas då smör härsknar, och bildas när vissa bakterier bryter ner socker. 

Effekt: Trots sin hemska lukt kan man bilda väldoftande estrar med smörsyra, t.ex. metylbutyrat som doftar ananas.

källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Butansyra

Posted in Uncategorized | 1 Comment

2-hydroxipropansyra

2-hydroxipropansyra, eller mjölksyra, har strukturformeln:Strukturformel

Funktionella grupper: En OH-grupper, en karboxylgrupp.

 Egenskaper: 2-hydroxipropansyra är en karboxylsyra med trivialnamnet mjölksyra. Det finns två spegelbildsisomerer, D-mjölksyra och L-mjölksyra. Mjölksyra ser ut som en färglös oljig vätska eller färglösa kristaller.

Förekomst: Mjölksyra bildas i muskler vid stark ansträngning. Mjölksyra ingår även i bl.a. yoghurt och filmjölk.

Effekt: Det är mjölksyran som ger filmjölk och youghurt dess segflytande konsistens. Det är även mjölksyran som ger den karaktäristiska känslan i muskler vid gård ansträngning. Det händer när musklerna inte kan transportera bort all mjölksyra som bildas.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Mj%C3%B6lksyra

Posted in Uncategorized | Leave a comment

dopamin

Dopamin:

Strukturformel:      Strukturformel

 Funktionella grupper: Dopamin är en amin med en aminogrupp, två OH-grupper och en bensenring

 Egenskaper och effekter: Dopamin stimulerar hjärnans belöningssystem. Dopamin är en signalsubstans som reglerar  muskelrörelser, vakenhet, entusiasm, glädje och kreativitet

Förekomst: Dopamin finns i det centrala nervsystemet, dvs. dopamin finns i kroppen.

 källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Dopamin

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Jag har valt adrenalin som en av molkylerna.               

Funktionella grupper i adrenalin är 3 OH-grupper, en aminogrupp, bensenring.

Egenskaper och effekter: Adrenalin ökar kroppens prestationsförmåga, dock kortsiktigt. Adrenalin utsöndras av exempelvis psykisk stress, ilska eller hårt fysiskt arbete. Adrenalin ökar hjärtats slagfrekvens. Adrenalin kan användas inom sjukvården vid hjärtstillestånd. Adrenalins smältpunkt är 211,5 °C.

Förekomst: Adrenalin är ett stresshormon som utsöndras i blodet från binjuremärgen.

Källa: http://sv.wikipedia.org/wiki/Adrenalin

Posted in Uncategorized | 1 Comment

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!

Posted in Uncategorized | 1 Comment